Nýjast efst

 

Lög um Þjóðveldisdag

myndmerki

Í júní var einróma samþykkt af öllum þingmönnum Þjóðveldis eftirfarandi lög og hafa frá 4. júlí 2021 talist samþykkt af Allsherjarþingi: Þjóðveldisdagurinn er stofndagur Þjóðveldis og afmælisdagur þeirrar þjóðar sem varð til með formlegum hætti á fimmtudegi við sumarsólstöður sumarið 930. Þetta er sá dagur sem Þjóðveldi eldra og Endurreist Þjóðveldi voru stofnsett, en reikniregla fyrri daga kann að vera önnur en hér er lögfest. Frá og með sumarsólstöðum 2022 … Lesa meira

 

Héraðs og Allsherjarþing, júlí 2021

IMG_00641

Ákveðið var í febrúar 2021, í rafrænu umræðuferli, að endurskoða Stjórnarskrá Þjóðveldis með tilliti til heilsufarsaðgerða af hálfu ríkisins. Lauk þeirri umræðu með allsherjar atkvæðagreiðslu þann 4. júlí 2021, með hundrað prósent samþykki og hundrað prósent mætingu; Breytt var 28. grein Stjórnarskrár og er breytingin samstundis virk. Einnig fór fram umræða meðal þingmanna Þjóðveldis dagana 18. til 25. júní 2021 að setja þyrfti lög sem tilgreina með skýrum og auðskildum … Lesa meira

 

Af opinberum útgáfum þinga

IMG_00641

Á héraðsþingi í janúar 2019 voru allir Alþingismenn Þjóðveldis staddir. Farið var vandlega ofaní reikningsstuðla og forsendur fyrir því hvernig við tækjum upp Silfurdal – sem áður hefur verið lögfestur sem gjaldmiðill ríkisins – og hvernig það væri útfært. Í kjölfarið spannst umræðan þannig að ákveðið var að gefa ekki þessar reiknireglur út á vefnum að sinni og að jafnframt yrðu þing Þjóðveldis 2019 og 2020 haldin óformlega og þegar … Lesa meira

 

Tilkynning um héraðsþing í janúar 2019

IMG_00641

Héraðsþing Reykjaness verður sett föstudaginn 18. janúar næstkomandi. Ekki hefur borist tilkynning frá öðrum héraðsþingum fyrir janúar. Reykjanesþing er eina virka héraðsþing landsins um þessar mundir sem lýst hefur fylgni og hollustu við stjórnarskrá Þjóðveldis. Hver sem er getur skipulagt héraðsþing í sínu héraði en til að þing sé sett þarf að auglýsa það opinberlega á viðurkenndan hátt eða á þeim vettvangi sem ríkið notar fyrir eigin lögbirtingu. Til að … Lesa meira

 

Héraðs- og Allsherjarþing í október 2018

myndmerki

Eins og fram kemur í auglýsingu fyrir Októberþing, er aðeins eitt héraðsþing starfandi innan Þjóðveldis. Þegar Allsherjarþing var síðast haldið – í júní 2018 – var ákveðið meðal þingmanna að Júlíþing félli niður þar sem öll helstu mál voru rædd á Alþingi og engin pressandi málefni órædd fram að héraðsþingi í október. Að þessu sinni var þing haldið 17. október 2018 og kom Alþingi saman á Héraðsþingi Reykjaness. Þingið að … Lesa meira

 

Tilkynning um Héraðsþing í október 2018

IMG_00641

Héraðsþing verða haldin samkvæmt tilmælum stjórnarskrár í október 2018. Héraðsþing Reykjaness verður sett miðvikudaginn 17. október kl. 1600. Einungis eitt þing er virkt innan Þjóðveldis um þessar mundir, því verður þingfundur Allsherjarþings haldið á sama þingi. Minnt er á að Þjóðveldi er samsett úr sjálfstæðum héraðsþingum sem lýst hafa yfir fylgni við stjórnarskrá þess. Héraðsþing Þjóðveldis eru öllum opin, en ekki Allsherjarþing. Einungis staðfestir og virkir borgarar Þjóðveldis hafa atkvæðisrétt … Lesa meira

 

Allsherjarþing júní 2018

myndmerki

Í samræmi við ályktun héraðsþinga í október 2017 var ákveðið að auglýsa Allsherjarþing í júní 2018 og setja þinghelgi á fimmtudegi viku fyrir sumarsólstöður en sumarsólstöður 2018 falla á fimmtudag þann 21. júní og var þinghelgi sett þann 14. júní. Á efnisskrá voru fyrst og fremst þrjú atriði. Að taka fyrir afsögn Ragnars Sigurðssonar Proppé sem lögsögumaður Þjóðveldis, stofnun Héraðsþings Reykjaness og snið opinberra tilkynninga og setningu þinga. Fyrsta Í … Lesa meira

 

Tilkynning um Alþingi 2018

IMG_00641

Í samræmi við ályktanir frá héraðsþingum 2017 verður Allsherjarþing Þjóðveldis haldið 14. júní næstkomandi kl. 1600. Þáttaka á Alþingi er einungis opin borgurum Þjóðveldis og í samræmi við stjórnarskrá og ákvarðanir Héraðsþinga. Nánari upplýsingar hjá Guðjóni Hreinberg og Ármanni Guðmundssyni.  

 

Héraðsþing Gullbringu og Kjalarness 13. okt. 2017

myndmerki

Um helgun lands, vætti og eign Héraðsþing hófst á almennri umræðu um hvort ræða þyrfti sérstaka skilgreiningu á hugtakinu eign. Minnst er á eign og eignarrétt í Stjórnarskrá Þjóðveldis en ekki skilgreint sérstaklega hvað eign er. Gefið er óbeint í skyn í stjórnarskrá að skilgreina mætti hugakið betur í lagalegu samhengi og þá með tilliti til vægis á milli hagsmuna samfélags annars vegar og einstaklings hins vegar. Framangreind atriði komu … Lesa meira

 

Fólskuleg árás á Lögsögumann Þjóðveldis

424692_3274879760179_601904408_n

Þann 9. október 2017 varð Lögsögumaður Þjóðveldis, Ragnar S. Proppé fyrir fólskulegri líkamsárás. Tveir þekktir sakamenn, sem oft hafa komist í kast við Valdstjórn Lýðveldisins, veittust að honum og börðu hann. Var honum m.a. hótað lífláti með hamri. Ekki er ljóst hvort hótuninni hefði verið fylgt eftir er að var komið og árásin stöðvuð. Annar árásarmanna hefur áður verið viðriðinn morðmál. Nöfn mannanna verða ekki birt að sinni. Líðan Ragnars … Lesa meira

 

Júlíþing í héraði 2017

IMG_00641

Héraðsþing var haldið föstudaginn 21. júlí 2017.  Á málefnaskrá voru tvenn atriði, áframhald utanríkissamskipta og þróun Silfurdals. Bæði þessi mál hafa verið á málefnaskrám Héraðsþinga síðan í október 2016 og er áframhaldandi þráður. Enn er verið að þróa diplómatísk samskipti og nú við tvö erlend ríki en samskiptin eru ekki komin á það stig að rétt þyki að gefa opinbera skýrslu um stöðu mála heldur dugar sú umræða sem fram … Lesa meira

 

Sumarsólstöður 2017 og gjaldmiðill Þjóðveldis

IMG_00641

Eins og fram kemur í greininni Héraðsþing í janúar 2017 hefur talsvert verið rætt innan Þjóðveldis um upptöku gjaldmiðils fyrir ríkið. Á héraðsþingi í apríl 2017 var mest rætt um þessi mál ásamt utanríkismálum. Ekki þótti ástæða til að færa inn sérstaka færslu á nyttland.is eftir umræður apríl þings þar eð umræðuefnin voru í aðalatriðum þau sömu og rædd voru á janúar þingi. Rætt var hvað gert hefði verið í utanríkismálum og … Lesa meira

 

Héraðsþing í janúar 2017

IMG_00641

Stjórnarskrá Þjóðveldis tilgreinir að héraðsþing séu haldin ársfjórðungslega og er mælt með að það sé gert í janúar, apríl, júlí og október ár hvert. Þar sem Þjóðveldi er fámennt og fundir eru haldnir mjög oft hefur þessu verið fylgt óformlega og sumir fundir verið notaðir til að ræða formleg málefni Þjóðveldis og þá verið haldnir sem héraðsþing. Oft hafa hin formlegu málefni verið frekar notuð til að staðfesta umræður, ályktanir og … Lesa meira

 

Allsherjarþing 2016

myndmerki

Í desember 2016 var haldið Allsherjarþing Þjóðveldis, eða Alþingi. Ýmis stjórnarskráratriði voru rædd, s.s. varðandi staðfestingu borgara, kosningarétt og þingsókn á héruðum, eignarhald útlendinga á eignum hérlendis, og aðild ríkisins að alþjóðasamningum. Síðasta atriðið var sérstaklega rýnt með tilsjón til hegðunar „Lýðveldisins Ísland frá 1944.“ Ræddur var undirbúningur sem hófst á Héraðsþingi í október, að mótun farvegs til utanríkissamskipta og stefnumörkun rædd ásamt markmiðum. Kosinn var fyrsti Lögsögumaður Endurreists Þjóðveldis. Hlaut einróma kosningu … Lesa meira

 

Umræða um Mannréttindaviðauka

IMG_00641

Nýlega var lögð fram til umræðu innan Þjóðveldis, tillaga að Mannréttindaviðauka, í samræmi við það sem stjórnarskrá hefur kveðið á um. Ekki er búið að klára umræðu um þessa tillögu né gera ályktun eða kosningu. Meðan tillagan er til umræðu liggur hún frammi á vef Þjóðveldis og er opin – staðfestum borgurum – til að tjá sig um. Sérstaklega eru borgarar hvattir til að tjá sig um þessa tillögu, hvort … Lesa meira

 

Víkingaskjöldur og Skjaldarmerki

IMG_00641

Samþykkt var í umræðum sumarið 2016 að leita eftir snyrtilegri hönnun á Vikinga skildi eða orðu sem hægt er að sæma fólk sem tilefni er til að sýna sérstakan heiður. Samþykkt er að slíkur gripur sé smíðaður úr silfri – af gullsmið – og sé hver skjöldur sérsmíðaður eða merktur þeim sem hann hlýtur. Ekki var rætt að þessu sinni að enn er óhannað skjaldarmerki Þjóðveldis – sem ætla mætti að nyti forgangs eða … Lesa meira

 

Riftun Gamla sáttmála

myndmerki

Endurreist Þjóðveldi lýsir því formlega yfir að í fyrsta lagi hafi bæði Norska og Danska konungsríkið brugðist „Gamla sáttmála“ frá 1262/4, þegar Þjóðveldið var ólöglega lagt niður að undirlagi Danska Konungsríkisins árið 1662 (í samstarfi við innlenda Quislinga) og þegar Alþingi var leyst upp fáeinum árum síðar af Dönum og í öðru lagi þegar Danska konungsríkið kom á fölsku lýðræðisríki í skjóli stjórnarskrár sem rituð var að undirlagi og í … Lesa meira

 

Staðfestir borgarar og óstaðfestir

myndmerki

Við lentum í þeim vanda, við umræður um 48ndu grein Stjórnarskrár Þjóðveldis frá 2015, að við vissum ekki fyrir víst hverjir væru staðfestir borgarar og hverjir ekki, og þá hverjir hefðu máls- og atkvæðisrétt á þingum. Það hefur verið stefna okkar síðan Þjóðveldið var endurreist á Þingvöllum við sumarsólstöður 2013, að forðast of mikla skráningu og skjölun – eða það sem kalla má skjalavald. Við höldum ekki formlega skrásetningu yfir … Lesa meira

 

Nýtt útlit á vef Þjóðveldis

IMG_00641

Í október 2016 var skipt um vefumsjónarkerfi. Hætt var notkun hins ágæta GetSimple vefkefis sem hefur gagnast okkur vel og sett upp WordPress kerfi sem hentar betur. Bæði kerfin eru góð þar sem þau eiga við. Kröfur vefsins hafa aukist eftir því sem starfsemi Þjóðveldis hefur færst í aukana og fyrra vefkerfið hentar ekki nýjum kröfum. Þó er það gott kerfi þar sem það á við. Gamla útgáfa vefsins er ennþá … Lesa meira

 

Fánalög

myndmerki

1. Þjóðfáni Endureists Þjóðveldis er Hvítbláinn, sem kenndur er við Einar Benediktsson skáld. 2. Er fáninn valinn samkvæmt stjórnarskrá Þjóðveldis með lýðræðislegum hætti. 3. Ekki má draga Hvítbláann að hún frá sólarlagi til sólarupprásar. 4. Bera skyldi virðingu fyrir þjóðfána Þjóðveldis eftir almennu velsæmi, og má áminna þar um. 5. Allir borgarar Þjóðveldis geta dregið fána sinn að hún hvenær sem henta þykir frá sólarupprás til sólarlags. 6. Aðilum sem … Lesa meira